fbpx
A Parliament Medical Center speciálisan a neurológiai és kardiológiai betegségek diagnosztikáját és gyógyítását végzi. E két területen sikereket elért orvosaink gyógyítják és kiemelt figyelemben részesítik pácienseinket, hiszen tudjuk, hogy a gyógyuláshoz a gondoskodás is elengedhetetlen.
Szombat - Vasárnap: Zárva
Telefonszámunk
E-mail címünk
Parliament Medical Center

Prof. Dr. Gellér László

egyetemi tanár, tanszékvezető helyettes, osztályvezető

Végzettség:

általános orvos, belgyógyász szakorvos, kardiológus szakorvos

Kutatási terület:

Klinikai és kísérletes elektrofiziológia

Scientometriai adatok:

Független hivatkozások száma: 1238; Tudományos (in extenso) közlemények száma: 154; Könyvrészlet száma:13; H-index:19; G-index:22; i10-index:38

Szakmai és tudományos munkásságának összefoglalója:

1990-ben érettségizett a Könyves Kálmán Gimnáziumban, majd felvételt nyert a Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Karára. 1994-1996 Tudományos diákköri érdeklődése klinikai és experimentális elektrofiziológia irányában történt. Diákköri konferenciákon elért eredményei: 1994-ben II. díj-as – keringés szekcióban, 1996-ban I. díj-as és rektori dícséretet kapott – kardiológia szekcióban, továbbá a Rektori Pályázat I. díjasa.1996-ban Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Általános Orvostudományi Karon, általános orvosi diplomát szerez, cum laude minősítéssel.Szakdolgozatának címe: Súlyos kamrai aritmiák pathomechanizmusa, diagnosztikája és kezelése. 1996-1999 Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola ösztöndíjas hallgatója. Kutatási témája: Kamrai aritmiák klinikai és experimentális elektrofiziológiai vizsgálata, kezelése. 1996-1997-ben több alkalommal rövidebb németországi tanulmányúton vett részt, a heidelbergi Ruprecht – Karls – Egyetemen kísérletes elektrofiziológiai témakörben.

1999-ben a Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikáján klinikai orvos, 2001-ben választották a Magyar Kardiológusok Társaságának Ifjúsági Bizottsága elnökének, elnöksége során 6 kongresszus szervezését végezte el. 2002-ben egyetemi tanársegédi kinevezést kap. 2003-ban Kúnos István Díjban részesül – kísérletes tudományos munkájáért. Azóta is folyamatosan (18 éve) a Magyar Kardiológusok Társaságának elnökségi tagja, 6 évig volt külügyi alelnök, jelenleg a Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Bizottságának Elnöke. 18 éve a Magyar Kardiológusok Társasága Aritmia és Pacemaker Munkacsoportjának elnökségi tagja, ahol 2010 és 2013 közötti időszakban elnöki pozíciót töltött be, ezen időszakban 3 kongresszus főszervezője volt.

PhD diploma munkájának címe:
Elektrofiziológiai változások Endothelin-1, ischaemia és reperfúzió hatására kísérletes modellben. 2003-tól (a PhD fokozatának megszerzése óta) aktívan részt vesz a graduális és posztgraduális képzésben, tantermi oktatásban és gyakorlatvezetésben, vizsgáztatásban, szakdolgozatok témavezetésében, mentorálásban, opponálásban, magyar és angol nyelven.

2005-ben tett belgyógyászati szakvizsgát a Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Karon, 2006-ban Cardiovascularis Centrumért díjjat vehet át a – Ritmuszavarok nem gyógyszeres kezelésében végzett munkájáért.  2007-ben Honoris Causa licensz vizsgát szerez, az Elektrofiziológia és pacemaker / ICD terápiában, 2007-ben a Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Karának egyetemi adjunktusává nevezik ki.  2008-ban a Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Karán kardiológus szakvizsgát tett, és megbízást kapott a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Egynapos Kardiológiai Osztályának vezetésére, továbbá a Klinika Elektrofiziológiai laboratóriumának szakmai munkájának irányítására, majd 2009-ben Intervenciós Kardiológiai licensz expert színtű vizsgát tett,  munkásságáért 2009-ben Az Év Orvosa díja kapott.

2012-ben egyetemi docensi kinevezést kap, továbbá tanszékvezető helyettesi megbízást kap, valamint a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Elektrofiziológiai laboratóriumának vezetője is less. 2014-ben habilitál. Habilitációs tézisének címe: Kísérletes vizsgálatok és eszközös kezelési lehetőségek szívritmuszavarok és szívelégtelenség esetén

A Szívelégtelenség Munkacsoportnak továbbá az Intervenciós Kardiológia Munkacsoportnak több cikluson keresztül is elnökségi tagja.

2012 – 2015 között a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját nyeri el, majd a periódus végén 2016-ban Bolyai plakettet vehetett át.

2017-ben egyetemi tanári kinevezést kap, továbbá a Semmelweis Egyetem Kiváló oktatói díjával tüntették ki.

Közel két évtizede vesz részt a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszékének oktató-nevelő és tudományos munkájában. 1999-től Semmelweis Egyetem, ÁOK graduális oktatásban gyakorlatvezető, majd 2003-tól előadó, 2008-tól angol nyelven, előadó és gyakorlatvezető, 2009-től Semmelweis Egyetem, ÁOK, EKG a klinikumban (későbbiekben EKG a betegágy mellett) kötelezően választható tantárgy előadója, 2014-től Semmelweis Egyetem, ÁOK. Sportkardiológia kötelezően választható tantárgy, előadója. Témavezetése alatt 5 hallgató szerezte meg a PhD fokozatot.

2005-től  részt vesz a külföldi kollégák szakmai továbbképzésében, szlovén, szlovák, cseh, brit, spanyol, lengyel, német, orosz, új-zélandi, amerikai, kínai, indiai, afrikai, izraeli és közel keleti kollégák gyakorlati katéteres és eszközös elektrofiziológiai képzésében.

Kutatási területe:

Invazív kardiológia, az ischemiás szívbetegségek és az acut myocardiális infarktus invazív kezelése, ritmuszavarok pacemaker és ICD, valamint katéterablációs kezelése Szívritmuszavarok (pitvarfibrilláció, pitvari tachycardiák, kamrai extrasystolia, AVNRT, AVRT, kamrai tachycardiák) katéterablációs kezelése.

Szívelégtelenség, valamint szívritmuszavarok pacemaker – ICD, reszinkronizációs terápiája, bal pitvari fülcsezárás, szívkatéterezés, acut infarctus ellátás, coronariastenosisok PCI terápiája, szívritmuszavarok eszközös diagnosztikája.

Mitrális billentyű regurgitáció eszközös terápája.

2010-től az Orvosi Hetilap és Europace, European Heart and Journal,  European Journal Of Heart Failure, Pacing And Clinical Electrophysiology, Circulation Electrophysiology nemzetközi lapokban lát el tudományos bírálói tevékenységet.

Tudományos munkássága új módszerek, eljárások, kidolgozására is kiterjed, mint például a sinus coronarius oldalágba elhelyezett elektródák stenttel történő rögzítéses műtéttechnikájának kifejlesztése biventricularis pacemakeres/ICD-s betegekben, az első epicardialis radiofrekvenciás abláció elvégzése incessant kamrai tachycardiás betegben, a technika standardizálása és a VT abláció napi gyakorlatba történő bevezetése. Az első pitvarfibrillatio abláció szövődményeként kialakult vena pulmonalis stenosis ballonos tágításának valamint stentelésének elvégzése, a technika rutinszerű alkalmazásának bevezetése. Transseptális endocardiális elektróda technika bevezetése.

Tudományos tagságok:

 • 2018- Fellow of the European Society of Cardiology
 • 2013 Magyar Kardiológusok Társasága Szívelégtelenség Munkacsoportjának valamint az Intervenciós Kardiológia Munkacsoportjának elnökségi tagja
 • 2010-2013 Magyar Kardiológusok Társaságának Aritmia és Pacemaker Munkacsoport Elnöke, jelenleg is elnökségi tag
 • 2010 A European Heart Rhythm Association (EHRA) tagja
 • 2010 Magyar Kardiológusok Társaságának Külügyi Alelnöke, (jelenleg is elnökségi tag)
 • 2008 A European Society of Cardiology (ESC) tagja
 • 2007 Magyar Kardiológusok Társaságának Aritmia és Pacemaker Munkacsoport alelnöke
 • 2001- Magyar Kardiológusok Társaságának Elnökségi tagja (jelenleg is)
 • 2001 Magyar Kardiológusok Társasága Ifjúsági Bizottságának Elnöke és elnökségi tagja
 • 1996 A Magyar Kardiológusok Társaságának (MKT) tagja
 • 1996 International Society for Heart Research tagja

Klinikai tevékenysége során több, mint 10000 katéteres koszorúér tágítást, több, mint 8000 pacemaker (PM)/ defibrilllátor-pacemaker (ICD)/ reszinkronizációs PM/ICD beültetést, több, mint 3000 konvencionális és 4000 pitvarfibrilláció ablációt, valamint 500 kamrai tachycardia ablációt végzett. Tudományos klinikai munkássága új módszerek, eljárások, kidolgozására is kiterjed, mint például a sinus coronarius oldalágba elhelyezett elektródák stenttel történő rögzítéses műtéttechnikájának kifejlesztése biventricularis pacemakeres/ICD-s betegekben, az első epicardialis radiofrekvenciás abláció elvégzése incessant kamrai tachycardiás betegben, a technika standardizálása és a VT abláció napi gyakorlatba történő bevezetése. Az első pitvarfibrillatio abláció szövődményeként kialakult vena pulmonalis stenosis ballonos tágításának valamint stentelésének elvégzése, a technika rutinszerű alkalmazásának bevezetése, valamint transseptális endocardiális elektróda implantációs technika alkalmazása.

Szeretne időpontot kérni Parliament szakorvosához?

Töltse ki a mézőket, hogy felkereshessük Önt.

Online időpontfoglalás